תוספת קומה שניה -ראשון לציון

תוספת קומה ב' בגודל 100 מ"ר בבניה מתקדמת ע"ג קונסטרוקציה פלדה וחיפוי חיצונית מפלטות בטון