תוספת בניה -קיבוץ מחניים

תוספת קומה שניה בגודל 100 מ"ר בקיבוץ מחניים