משרד מכירות -קיסריה

בניית מבנה בגודל 100 מ"ר המאופיין בקו עיצובי ייחודי